Főtitkárt keres a Magyar Muaythai Szakszövetség

Az alábbiakban olvasható a Magyar Muaythai Szakszövetség pályázati felhívása főtitkári pozíció betöltésére.

*

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség Főtitkári munkakörének betöltésére

A Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség (MMSZ) Elnöksége pályázatot hirdet főtitkári munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

A munkavégzés helye: MMSZ székhelye, 1034 Budapest, Bécsi út 120. illetve szerződés szerint.

A munkavégzés időtartama: Alapszabály szerint (kinevezés időtartama 5 év)

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
– az Elnökség és az MMSZ Közgyűlése munkájának összehangolása,
– az MMSZ képviseletének ellátása,
– Elnökségi ülések előkészítése, szervezése,
– rendszeres kapcsolattartás a tagszervezetekkel, a nemzetközi és hazai sportszervezetekkel,
– a Szakszövetség törvényes és az Alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása,
– a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,
– a Szakszövetségi nyilvántartásainak vezetése,
– sportági rendezvények szervezése,
– mindazon feladatok ellátása, amellyel a Közgyűlés, az Elnökség, az Elnök megbízza, valamint az Alapszabály vagy egyéb szabályzat a hatáskörébe utal,
– munkaköri leírásába foglaltak szerinti feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
a) a 157/2004 (V.18.) Kormányrendelet mellékletének jegyzéke 7. pontjában
meghatározott képesítés igazolása (diploma, egyéb oklevél),
b) büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány),

c) foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy vezető tisztségviselői tevékenység végzésétől eltiltás alatt nem állt,
d) vezetői és szervezési tapasztalat,
e) angol nyelv társalgási szintű ismerete
f) sportági ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó:
Önéletrajz, valamint a munkakör betöltését célzó motivációs levél.

Elbírálás:
A pályázatot a Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség Elnöksége bírálja el.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben az info@muaythai.hu címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 10.

Budapest, 2019. június 5.

Dudok Károly s.k.
elnök