NVESZ tájékoztató az edzések lehetséges elindulásáról

Megjelent a Kormány 170/2020. (IV. 30.) számú rendelete a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről, amely május 4-i, hétfői hatállyal lépett életbe. Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Versenysport Szövetség az alábbiakra szeretné felhívni a figyelmet:

A rendelet szerint az ország teljes területén az edzések beindulhatnak, de mindenki, aki – sportága jellegének ismeretében – emellett dönt, a megfelelő óvatossággal tegye ezt. Ajánljuk a kisebb csoportokban történő edzéseket, a tréningek között megfelelő hosszúságú szüneteket tartva. Javasoljuk a fertőtlenítési lehetőségek maximális igénybevételét.

A rendelet értelmében edzőtáborok is megtarthatóak. Ezek létrejötte már csak a szálláslehetőségeken múlik, hogy azok megnyitásával kapcsolatban milyen döntések születnek a későbbiekben. Természetesen az esetlegesen szükséges tornatermek használatáról külön kell megállapodni a létesítmény üzemeltetőjével, ami okozhat nehézségeket, figyelembe véve, hogy a normál iskolai oktatás még nem indult meg.

“Felelősségteljesen és fegyelmezetten kezdjük el az edzéseket, amelyeket az intézkedéseknek megfelelően már meg lehet tenni. Ez egy lehetőség az újraindulásra. Aki teheti, sportága sajátosságait figyelembe véve indítsa be a munkát, de kizárólag óvatosan és maximálisan odafigyelve. A versenyek megrendezéséről a sportági szövetségek önállóan jogosultak dönteni. Aki emellett dönt, az szintén a lehető legnagyobb elővigyázatossággal és a rendelkezések teljes betartása mellett tegye ezt meg” –
hangsúlyozta Dr. Mészáros János.

Az NVESZ elnöke hozzátette: minden további érdemi információ esetén a szövetség azonnal értesíteni fogja a tagszervezeteket.Dr.. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár ezzel kapcsolatos vasárnapi bejelentései elérhetők ITT.

*A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről:

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarország egész területén a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a  kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.
2. § E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba. (2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.
4. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.