Tájékozódási futás

Olyan, atlétikai jellegű futósport, ahol a versenyzőnek térkép és tájoló segítségével a térképen feltüntetett ellenőrzőpontokkal kijelölt pályán, a pontokat többnyire előírt sorrendben érintve, a legrövidebb idő alatt kell végigfutni – írja a Wikipedia.

Egyéni verseny: A versenyző egyénileg oldja meg a feladatát, és az egyéni teljesítményét értékelik. Az egyéni verseny lehet nappali és éjszakai. Egyéni versenyen a versenyzők előre meghatározott időközökben indulnak, hogy az együtt futás elkerülhető legyen.

A nappali egyéni verseny a versenytáv szerint lehet: hosszútávú, normáltávú, középtávú, rövidtávú.

Váltóverseny

A váltóverseny a tájfutás csapatversenyeinek egyik formája. A váltó tagjai a váltószakaszokat időben egymás után egyénileg teljesítik. A váltószakaszok pályáinak különbözniük kell. A váltóverseny váltószakaszainak kialakításánál több lehetséges megoldás ismert (motola, farsta stb.). Fontos előírás, hogy minden váltónak azonos sorrendben kell érintenie a váltó pálya minden pontját. Váltóversenyen a csapatok első futói egyszerre, tömegrajttal indulnak.

Egyéni – csapatverseny

A csapatverseny másik formája. A futók csoportokba osztva egy-egy csoporton belül azonos pályán versenyeznek, feladatukat egyénileg oldják meg, de csapatban és egyénileg is értékelésre kerülnek. Az egyéni versennyel megegyező módon a rajtoltatás megadott időközökben történik.

Pontbegyűjtő csapatverseny

A csapatverseny harmadik lehetséges formája. A csapat tagjai egyszerre rajtolnak és érnek célba. A csapat eredményét a csapat utolsó beérkező tagjának érkezési ideje határozza meg. A kategória függvényében minden csapattagnak megadott sorrendben 5-12 kötelező pontot kell érintenie. A további pontokat az első pont megfogása után és a befutó pont (a versenypálya utolsó pontja) érintése előtt kell megfogni. Ezeket a pontokat csapatonként csak egy-egy, a csapat által választott versenyzőnek kell érinteni. A csapatnak versenyidejükben kell eldönteni, hogyan érintsék az elosztott pontokat, figyelembe véve a csapattagok képességeit.

 

,