Események

NVESZ Közgyűlés 2022.05.24.

NVESZ Közgyűlés 2022.05.24.

Meghívó

a Nemzeti Versenysport Szövetség Közgyűlésére

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

 

Tisztelettel meghívom a Nemzeti Versenysport Szövetség éves Közgyűlésére:

 

Időpont:              2022. május 24. kedd 13:00

Helyszín:             Lion's Garden Hotel konferencia terem (1146 Budapest, Cházár András u. 4.)    

 

Tervezett napirend:      

1.       Az NVESZ Elnökségének beszámolója a 2021. évről

2.       Az NVESZ 2021. évi „egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet” elfogadása

3.       A könyvvizsgálói jelentés elfogadása

4.       Az NVESZ Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolójának és 2022. évi ellenőrzési munkatervének elfogadása

5.       Az NVESZ 2022. évi költségvetésének elfogadása

6.       Döntés a könyvvizsgáló újraválasztásáról

7.       Tagfelvétellel kapcsolatos döntések meghozatala

8.       Egyebek

 

Regisztráció:                      2022. május 24. kedd 12:00-tól

 

Tájékoztatom, hogy az Alapszabály 5. §.  I. (9). bekezdése értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlésre 2022. május 24. 14:00 órakor a Lion's Garden Hotel konferencia termében kerül sor. A megismételt Közgyűlés a megjelent szavazásra jogosultak számától függetlenül határozatképes.

 

Amennyiben nem a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy vesz részt a Közgyűlésen, megfelelő meghatalmazással a szavazati jog átruházható. Nem szavazhat az a személy a Közgyűlésén, aki képviseleti jogát nem megfelelően igazolja! A szavazati jog nem ruházható át a Közgyűlés megkezdését követően.

 

A részvételről visszajelzést 2022. május 19-ig az office@nvesz.hu e-mail címre kérünk.

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Helyszín: Lions Garden Hotel
Esemény időpontja
Kezdés: 2022-05-12 14:21
Befejezés: 2022-05-30 14:33